Drie jaar om drones voor noodsituaties te ontwikkelen – De Standaard

Vijf Vlaamse bedrijven, waaronder twee bedrijven uit Limburg, ontwikkelen drones voor branden of rampen. Het innovatiecontract voor het project ‘3DSafeGuard-VL’ werd gisteren ondertekend tijdens de Drone Convention in C-Mine in Genk. De bedrijven hebben nu drie jaar om de drones te ontwikkelen.

Elke seconde telt

‘De drones moeten zeer snel een 3D-analyse van noodsituaties kunnen maken’, zegt projectco√∂rdinator Rudy Van den Bergh. ‘Elke seconde is dan immers cruciaal. Als we bij een brand een drone vooruit kunnen sturen om beelden te maken, kunnen brandweerdiensten aan de hand van die beelden de situatie beter inschatten en de interventie al voorbereiden terwijl ze onderweg zijn. Nu gebeurt dat pas wanneer ze op de rampplek aankomen’, zegt Van den Bergh.
‘We werken ook aan intelligente drones die in noodsituaties gevaarlijke stoffen of mensen kunnen opsporen. We willen de drones ook voor bewaking kunnen inzetten of bij risicovolle operaties, zoals het onderhoud van opslagtanks in raffinaderijen.’
Het project 3DSafeGuard-VL kwam tot stand in samenwerking met Innovatiecentrum Limburg en kost 3,2 miljoen euro. De Vlaamse overheid draagt 1,78 miljoen bij. De twee Limburgse bedrijven die aan het project meewerken zijn Xtendit Solutions uit Tongeren en RiskMatrix uit Hasselt.

Share This